jedzenie to doświadczenie

Wiemy, że żywność ma moc tworzenia zmian w życiu ludzi i ich społecznościach.

"Człowiek rozsądny dos­to­sowu­je się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dos­to­sować świat do siebie. Dla­tego wiel­ki postęp do­konu­je się dzięki ludziom nierozsądnym."


George Bernard Shaw

O nas

W Fundacji Skoma wiemy, że żywność ma moc tworzenia zmian w życiu ludzi i ich społecznościach.

Używamy żywności, aby inspirować ludzi ze wszystkich środowisk i umożliwiać im uwolnienie potencjału - zdobywania wiedzy, zaufania i nowych możliwości zatrudnienia.

Pragniemy zbudować zrównoważony system żywnościowy, który zapewnia zdrową, dostępną żywność dla każdego człowieka i jest otwarty na udoskonalenia poprzez innowacje i technologie.

Staramy się kultywować tradycje, inspirować, kreować innowacje i promować Polskę jako wiodącego producenta żywności.

Misja

Skōma jest organizacją non-profit, która dąży do poprawy jakości życia lokalnych społeczności poprzez innowacyjne działania specjalistów, zwiększanie potencjału przedsiębiorców, budowanie wiedzy zarówno żywieniowej jak i technologicznej.

SKOMA Studio

Tu gotujemy na gorąco - od pomysłów po najnowsze trendy w żywności.

Wszystko można wypróbować i przedstawić. Niezależnie od tego, czy chodzi o warsztat design thinking, sesję zdjęciową lub film, wprowadzenie produktu na rynek, doświadczenie kulinarne czy seminarium na temat żywności - Studio Skōma dostosowuje się do indywidualnych potrzeb.

Edukacja

Edukacja daje nam lepszy start. Nauka o jedzeniu rozpoczyna się od najmłodszych lat i trwa do końca naszego życia.

Inicjatywy edukacyjne Skōma obejmują wszystkie grupy wiekowe oraz różne społeczności. Począwszy od dzieci, po młodych przedsiębiorców - przyszłych liderów żywności, jak również menedżerów branży spożywczej.

DZIECI

Chcemy być inspiracją dla nauczycieli, pracowników gastronomii i rodziców w tworzeniu zdrowych relacji między dziećmi, żywnością i zdrowiem.

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

Akcelerator Wiedzy Skōma jest placówką edukacyjną, której działalność ma na celu podnoszenie kompetencji osobistych i zawodowych uczestników kursów.

Partnerzy i Przyjaciele